fbpx
June 1, 2016

Thành ngữ liên quan đến thời tiết (idimos about weather)

Raining cats and dogs = raining very heavily —————————————————- Mưa chó và mèo = mưa rất to Face like thunder = being clearly angry or upset —————————————————- Khuôn mặt […]
Loading...