fbpx
Học từ vựng liên quan đến thời tiết (weather)
Tháng Năm 30, 2016
Học tính từ (adjective) về biểu lộ cảm xúc
Tháng Năm 30, 2016

Học danh từ (Noun) về thời tiết (weather)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC.
Mọi hành động sao chép, sử dụng mà không qua cho phép đều sẽ bị truy cứu trước pháp luật.
Loading...