Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC . Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge VN503 vinh danh 2 học viên EUC. Đạt kết quả thủ khoa trong kỳ thi Cambridge FCE ngày 14/05/2016 :

  1. Phạm Thụy Kha (2000) đạt 184 điểm – Pass with Distinction. Được công nhận vượt cấp tương đương trình độ C1 khung CEFR.
  2. Nguyễn Nữ Quỳnh Thi (2001) đạt 175 điểm – Pass with Merit. Được công nhận trình độ B2 loại giỏi (Grade B) theo khung CEFR.

FCE01

FCE02

Theo EUC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.