Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC – Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge VN503 vinh danh học viên EUC vượt cấp và đạt loại giỏi trong kỳ thi Cambridge English: PETfS và Cambridge English: KETfS ngày 05/10/2019.

  1. Trần Dương Nguyên Bình (163 điểm) – Pass with Distinction – được công nhận vượt cấp tương đương trình độ B2 (FCE) khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  2. Lê Hoàng Bảo Trân (142 điểm) – Pass with Distinction – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English KETfS.
  3. Nguyễn Phan Phương Nhi (157 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  4. Vương Tôn Bảo (155 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  5. Đặng Phúc Minh Hạnh (154 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  6. Ngô Lê Hải Yến (153 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  7. Lê Xuân Trí Anh (136 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ A2 (KET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English KETfs.

Theo EUC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.