fbpx

Bảng vàng danh dự kỳ thi tiếng Anh Cambridge quốc tế PETfS và KETfS Ngày 05/10/2019

Bảng vàng danh dự – Nguyễn Đình Nhật Minh vượt cấp lên trình độ CPE (C2) trong kỳ thi tiếng Anh Cambrigde CAE (C1) Tháng 9/2019
Tháng Mười 23, 2019
Trung tâm Khảo thí Ủy quyền tiếng Anh chuyên ngành OET tổ chức kỳ thi thử OET theo chuẩn quốc tế Miễn Phí
Tháng Mười Hai 5, 2019

Bảng vàng danh dự kỳ thi tiếng Anh Cambridge quốc tế PETfS và KETfS Ngày 05/10/2019

Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC – Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge VN503 vinh danh học viên EUC vượt cấp và đạt loại giỏi trong kỳ thi Cambridge English: PETfS và Cambridge English: KETfS ngày 05/10/2019.

  1. Trần Dương Nguyên Bình (163 điểm) – Pass with Distinction – được công nhận vượt cấp tương đương trình độ B2 (FCE) khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  2.  Lê Hoàng Bảo Trân (142 điểm) – Pass with Distinction – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English KETfS.
  3. Nguyễn Phan Phương Nhi (157 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  4. Vương Tôn Bảo (155 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  5. Đặng Phúc Minh Hạnh (154 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  6. Ngô Lê Hải Yến (153 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  7. Lê Xuân Trí Anh (136 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ A2 (KET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English KETfs.

Theo EUC

Loading...