fbpx

Bảng vàng danh dự kỳ thi tiếng Anh Cambridge quốc tế PETfS và KETfS Ngày 05/10/2019

Bảng vàng danh dự – Nguyễn Đình Nhật Minh vượt cấp lên trình độ CPE (C2) trong kỳ thi tiếng Anh Cambrigde CAE (C1) Tháng 9/2019
October 23, 2019

Bảng vàng danh dự kỳ thi tiếng Anh Cambridge quốc tế PETfS và KETfS Ngày 05/10/2019

Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC – Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge VN503 vinh danh học viên EUC vượt cấp và đạt loại giỏi trong kỳ thi Cambridge English: PETfS và Cambridge English: KETfS ngày 05/10/2019.

  1. Trần Dương Nguyên Bình (163 điểm) – Pass with Distinction – được công nhận vượt cấp tương đương trình độ B2 (FCE) khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  2.  Lê Hoàng Bảo Trân (142 điểm) – Pass with Distinction – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English KETfS.
  3. Nguyễn Phan Phương Nhi (157 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  4. Vương Tôn Bảo (155 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  5. Đặng Phúc Minh Hạnh (154 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  6. Ngô Lê Hải Yến (153 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ B1 (PET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English PETfS.
  7. Lê Xuân Trí Anh (136 điểm) – Pass with Merit – được công nhận trình độ A2 (KET) loại giỏi khung CEFR trong kỳ thi Cambridge English KETfs.

Theo EUC

Loading...