Trung Tâm Khảo Thí VN503

Tự hào là trung tâm khảo thí được ủy quyền của Cambridge English Language Assessment. Đối tác chính thức của HỘI ĐỒNG ANH tại Huế (Đơn vị tổ chức thi Chứng chỉ Quốc tế IELTS). Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC là đơn vị đào tạo và tổ chức các kỳ thi […]

.
.
.
.