Học các thành ngữ về nhà cửa(idioms about home)

1. Go home to get beauty sleep – Về nhà nghỉ ngơi 2. Run home to mama – Trở về nơi an toàn (thường được sử dụng trong trường hợp bạn bỏ cuộc một điều gì đó quan trọng như hôn nhân) 3. Close to home – Cảm giác khó chịu hoặc xấu hổ khi […]

Học tính từ (adjective) về biểu lộ cảm xúc

– excited : vui mừng , bị kích thích – surprised : bất ngờ – happy : hạnh phúc, sung sướng – dislike : không thích (cái này là động từ) – suspicious : đáng ngờ , khả nghi – scared : sợ hãi – sad : buồn , đáng thương tâm – worried : […]

.
.
.
.