1. Listening:

– Thời lượng bài thi: khoảng 45 phút

– Cấu trúc bài thi: gồm 3 phần với 42 câu hỏi. Thí sinh chỉ nghe 1 lần duy nhất cho mỗi phần.

Phần thi Thời gian Số câu hỏi Dạng câu hỏi
Phần A – Consultation extracts 10 phút 24 câu hỏi Đề thi bao gồm 2 trích đoạn và thiết kế câu hỏi theo các dạng: hoàn thành bài ghi chú.
Phần B – Short workplace extracts 6 phút 6 câu hỏi Đề thi bao gồm 6 trích đoạn ngắn. Mỗi trích đoạn sẽ có 1 câu hỏi chọn A, B, C.
Phần C – Presentation extracts 10 phút 12 câu hỏi Đề thi bao gồm 2 trích đoạn dài. Mỗi trích đoạn sẽ có 6 câu hỏi chọn A, B, C.

– Cách chấm điểm: Phần A (được đánh giá 2 lần bởi các giám khảo OET). Phần B&C (quét máy tính).

 1. Reading:

– Thời lượng bài thi: 60 phút

– Cấu trúc bài thi: gồm 3 phần với 42 câu hỏi, cụ thể như sau:

Phần thi Thời gian Số câu hỏi Dạng câu hỏi
Phần A – Expeditious reading task 15 phút 20 câu hỏi Đề thi bao gồm 4 đoạn văn ngắn và thiết kế 20 câu hỏi theo các dạng: nối, hoàn thành câu và trả lời câu hỏi
Phần B – Careful reading tasks 45 phút 6 câu hỏi Đề thi bao gồm 6 đoạn văn ngắn (khoảng 100- 150 từ cho mỗi đoạn). Mỗi đoạn văn sẽ đưa ra 1 câu hỏi chọn A, B, C.
Phần C – Careful reading tasks 16 câu hỏi Đề thi bao gồm 2 bài đọc dài (khoảng 800 từ cho mỗi bài đọc). Mỗi bài đọc sẽ đưa ra 8 câu hỏi chọn A, B, C.
 1. Writing:

– Thời lượng bài thi: 45 phút

– Cấu trúc bài thi: 1 bài viết (thường sẽ là letter).

– Cách chấm điểm: Sẽ có 2 giám khảo chấm Viết. Tuy nhiên, 2 người này sẽ chấm độc lập (không trao đổi với nhau) dựa trên 5 tiêu chí bên dưới:

 • Overall Task Fulfillment
 • Appropriateness of Language
 • Comprehension of Stimulus
 • Linguistic Features (grammar and cohesion)
 • Presentation Features (spelling, punctuation, layout)
 1. Speaking:

– Thời lượng bài thi: 20 phút

– Cấu trúc bài thi: Thí sinh sẽ nhập vai theo yêu cầu của giám khảo đưa ra. Giám khảo sẽ kiểm tra nhận diện thí sinh, đưa ra một số câu hỏi ngắn warm-up. Sau đó, thí sinh có 3 phút để chuẩn bị, mỗi lần nhập vai sẽ kéo dài khoảng 5 phút. Thí sinh thi một mình với giám khảo và sẽ thực hiện 2 lần nhập vai.

– Cách chấm điểm: Nội dung đoạn diễn sẽ được ghi âm lại và được đánh giá chấm điểm bởi 2 Giám khảo khác. Tuy nhiên, 2 người này sẽ chấm độc lập (không trao đổi với nhau) dựa trên 9 tiêu chí bên dưới:

 • Intelligibility
 • Fluency
 • Appropriateness of Language
 • Resources of Grammar and Expression
 • Relationship-building
 • Understanding and incorporating the patient’s perspective
 • Providing structure
 • Information-gathering
 • Information-giving

*** Lưu ý: Giám khảo thực hiện đoạn nhập vai với thí sinh không quyết định đến số điểm của thí sinh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.