fbpx
June 7, 2016

Phụ huynh em Ngọc Anh lớp S1 là học tại Anh Ngữ EUC

“Tôi thấy cháu theo học tiếng Anh tại Trung tâm EUC với tâm lý rất vui vẻ và thoải mái, bởi lẽ phương pháp dạy học […]
June 7, 2016

Phụ huynh em Linh Nga lớp F2.15 là học viên tại Anh Ngữ EUC

“Sau một thời gian cho cháu tham gia học tiếng Anh tại Trung tâm EUC, tôi nhận thấy sự thay đổi, khác biệt của cháu về […]
June 7, 2016

Phụ huynh em Nhật Hạ lớp PET2.10 là học viên tại Anh Ngữ EUC

“Tôi rất an tâm về chất lượng đào tạo của Trung tâm EUC. Tôi cho cháu Nhật Hạ theo học tiếng Anh tại Trung tâm vì […]
Loading...