June 13, 2016

Chứng chỉ Cambridge mở rộng con đường du học New Zealand

Hiện nay, các học sinh – sinh viên trên thế giới đang có dự định du học New Zealand có thể sử dụng các kỳ thi […]
June 13, 2016

Dành học bổng Endeavour du học Úc cùng chứng chỉ Cambridge

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge: Advanced (CAE) giờ đây đã có thể được sử dụng để khẳng định năng lực tiếng Anh của các ứng viên […]
June 13, 2016

Bộ Giáo dục Cộng hòa Séc công nhận chứng chỉ Cambridge

Bộ giáo dục Cộng hòa Séc đã chính thức công nhận các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, bao gồm Cambridge English: First (FCE), Advanced (CAE) và […]