Ông đánh giá như thế nào về các kỳ thi do Cambridge English. Mà đại diện là Trung tâm EUC – Trung tâm khảo thí tiếng Anh Cambridge VN503 đã tổ chức tại Huế?
“Trong điều kiện chúng ta chưa có nguồn kinh phí. Để tổ chức khảo sát đánh giá quá trình dạy và học tiếng Anh. Tiến độ thực hiện Đề án, các kỳ thi do Cambridge English. Mà đại diện là Trung tâm EUC đã tổ chức là những kỳ thi có tính chuẩn mực. Về chuyên môn và học thuật cao, chặt chẽ, khắt khe về kỷ luật trường thi. Do vậy, kết quả đánh giá có tính khách quan, độ chính xác cao, có hiệu quả rất thiết thực đối với học sinh, giáo viên, nhà trường và Sở GD&ĐT.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.