“Trong bối cảnh hiện nay của đất nước,chúng ta đã hội nhập. Đã là thành viên của hiệp hội các nước Đông Nam Á,cộng đồng ASESAN. Chúng ta tham gia vào các thể chế, các hiệp hội và các hiệp ước, hiệp định về thương mại. Một điều kiện hết sức quan trọng là phải cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng cao. Không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải có trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh. Người ta nói Tiếng Anh như chìa khóa để mở ra kho tàng tri thức của thế giới, nên với tư cách là một trường Đại học lớn, trọng điểm ở miền Trung, chúng tôi đánh giá rất cao sự ra đời của văn phòng khảo thí Cambridge English tại Đại học Huế.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.