fbpx
Phụ huynh em Linh Nga lớp F2.15 là học viên tại Anh Ngữ EUC
Tháng Sáu 7, 2016
Bí quyết để xin học bổng du học thành công
Tháng Sáu 8, 2016

Phụ huynh em Ngọc Anh lớp S1 là học tại Anh Ngữ EUC

“Tôi thấy cháu theo học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ EUC. Với tâm lý rất vui vẻ và thoải mái, bởi lẽ phương pháp dạy học ở đây rất tốt. Cháu được học tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động mang tính tương tác cao. Như chơi trò chơi vận động, hát múa, vẽ tranh tô màu, làm đồ chơi… Nên tiếp thu bài học rất dễ dàng và nhanh chóng.
Sau một thời gian tham gia học tập tại Trung tâm, cháu đã có nhiều tiến bộ rõ rệt về các kỹ năng tiếng Anh. Chúng tôi rất hài lòng với chất lượng đào tạo của Trung tâm. Riêng về Ngọc Anh, cháu rất thích và luôn chờ đợi các ngày đến lớp học tiếng Anh tại Trung tâm.”
Loading...