fbpx
Một số nội dung hướng dẫn về dạy và học Tiếng Anh 2016 – 2017
Tháng Sáu 7, 2016
Phụ huynh em Linh Nga lớp F2.15 là học viên tại Anh Ngữ EUC
Tháng Sáu 7, 2016

Phụ huynh em Nhật Hạ lớp PET2.10 là học viên tại Anh Ngữ EUC

“Tôi rất an tâm về chất lượng đào tạo của Trung tâm Anh ngữ EUC. Tôi cho cháu Nhật Hạ theo học tiếng Anh tại Trung tâm. Vì mong muốn cháu được rèn luyện và nâng cao các kỹ năng tiếng Anh. Thông qua các khóa học với các giáo viên nước ngoài. Tôi rất chú trọng đến việc phát triển kỹ năng giao tiếp cho cháu.”
Loading...