fbpx

THƯ VIỆN

Tháng Năm 31, 2016

Âm ngầm(silent letter) và cách phát âm từ ngữ với âm ngầm B- phần 1

Rule 1: B is not pronounced after M at the end of a word – Examples: limb, crumb, dumb, comb, bomb, thumb – Quy tắc 1: B không được […]
Tháng Năm 31, 2016

Học từ vựng mới (learn some new vocabularies)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 31, 2016

Những từ mang cùng ý nghĩa với approximately (gần, đúng, khoảng)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 31, 2016

Phân biệt thì hiện tại(Present) và quá khứ (Past)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 31, 2016

Những động từ (Verb) đáng nhớ thường dùng

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 31, 2016

Cách sử dụng thì hiện tại và thì quá khứ

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Loading...