fbpx
Tháng Năm 30, 2016

Học giới từ cho địa điểm (prepositions of place)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 30, 2016

Học từ vựng (vocabulary) về thức ăn (food)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 30, 2016

Học cách dùng từ In- at -on

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 30, 2016

Học các thành ngữ về nhà cửa(idioms about home)

1. Go home to get beauty sleep – Về nhà nghỉ ngơi 2. Run home to mama – Trở về nơi an toàn (thường được sử dụng trong trường hợp […]
Tháng Năm 30, 2016

Học từ vựng (vocabulary) về rau củ quả

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 30, 2016

Từ vựng về phương tiện di chuyển hằng ngày (transportation sport )

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Loading...