fbpx
Tháng Năm 30, 2016

Học tính từ (adjective) về biểu lộ cảm xúc

– excited : vui mừng , bị kích thích – surprised : bất ngờ – happy : hạnh phúc, sung sướng – dislike : không thích (cái này là động từ) – suspicious : đáng ngờ […]
Tháng Năm 30, 2016

Học danh từ (Noun) về thời tiết (weather)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 30, 2016

Học từ vựng liên quan đến thời tiết (weather)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Tháng Năm 29, 2016

Học từ vựng liên quan về vũ trụ (space)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC. Mọi hành động sao chép, sử dụng […]
Loading...