TIN TỨC GIÁO DỤC

May 28, 2016
DH Hue 1

Thành lập Văn phòng Khảo thí tiếng Anh Cambridge tại Đại học Huế

Giám đốc Đại học Huế vừa ra quyết định thành lập Văn phòng Khảo thí tiếng Anh Cambridge tại Đại học Huế – Hợp tác giữa […]
May 28, 2016
Anh1

400 Cán bộ quản lý trường học tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia bồi dưỡng

Căn cứ vào mục tiêu nâng cao năng lực thực tế về ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục được qui định […]
Loading...