November 13, 2017

Thông báo tuyển dụng – Thư ký Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Số lượng: 01 2. Mô tả công việc – Trợ lý cho Chủ tịch HĐTV quản lý điều hành công việc – Soạn thảo và […]
November 13, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên Đào tạo – Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh

Nhân viên Đào tạo – Số lượng: 03 1. Mô tả công việc – Thiết kế chương trình giảng dạy. – Kiểm tra và đánh giá […]
September 5, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh – EUC chi nhánh Quảng Trị

1.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn tuyển sinh 2.Số lượng: 2 3.Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ Quốc tế EUC – Chi nhánh Quảng Trị. 4.Mô […]
September 5, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên Đào tạo – Chi nhánh EUC Quảng Trị

Nhân viên Đào tạo – Số lượng: 3 1.Mô tả công việc – Phân bổ và thiết kế chương trình giảng dạy và đào tạo. – […]
June 21, 2017

Tuyển dụng nhân viên Khảo thí

Nhân viên khảo thí – Số lượng: 3 1. Mô tả công việc: – Thiết kế và duyệt đề thi – Chuẩn bị và kiểm tra […]
May 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán

1.Số lượng: 02 2.Mô tả công việc – Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế […]