February 28, 2018

Thông báo tuyển dụng nhân viên Marketing

1.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Marketing. 2.Số lượng: 2 3.Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ Quốc tế EUC – Tầng 7 Tòa nhà Viettel, 11 Lý Thường […]
February 28, 2018

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Đào tạo Tiếng Nhật

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên đào tạo tiếng Nhật Số lượng: 3 Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ EUC tại Tầng 7 Tòa nhà Viettel,11 […]
February 28, 2018

Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật phòng Đào tạo Online

Số lượng: 3 Mô tả công việc: Phối hợp quản lý, bảo trì website trung tâm. Nghiên cứu và phát triển các công cụ và cải tiến […]
November 13, 2017

Thông báo tuyển dụng – Thư ký Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Số lượng: 01 2. Mô tả công việc – Trợ lý cho Chủ tịch HĐTV quản lý điều hành công việc – Soạn thảo và […]
November 13, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên Đào tạo – Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh

Nhân viên Đào tạo – Số lượng: 03 1. Mô tả công việc – Thiết kế chương trình giảng dạy. – Kiểm tra và đánh giá […]
September 5, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh – EUC chi nhánh Quảng Trị

1.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn tuyển sinh 2.Số lượng: 2 3.Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ Quốc tế EUC – Chi nhánh Quảng Trị. 4.Mô […]
Loading...