May 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên Đào tạo

Nhân viên Đào tạo tiếng Anh – Số lượng: 3 1.Mô tả công việc – Phân bổ và thiết kế chương trình giảng dạy và đào […]
May 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên marketing

1.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Marketing. 2.Số lượng: 2 3.Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ Quốc tế EUC – Tầng 7 Tòa nhà Viettel, […]
May 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế

Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Quốc tế EUC – Trung tâm Khảo thí tiếng Anh Cambridge VN503 là đại diện của Hội đồng Khảo thí […]
May 29, 2017

Tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự

1. Số lượng: 02 2. Mô tả công việc Các công tác về hành chính – Chấm công làm việc, theo dõi ngày nghỉ phép của […]
May 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên IT

Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Quốc tế EUC – Trung tâm Khảo thí tiếng Anh Cambridge VN503 là đại diện của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge thuộc Đại học […]
April 10, 2017

Thông báo tuyển dụng Phó phòng đào tạo tiếng Nhật

Phó phòng đào tạo tiếng Nhật – Số lượng: 2 1.Mô tả công việc – Phân bổ và thiết kế chương trình giảng dạy và đào […]
Loading...