fbpx
Từ vựng theo chủ để – toeic listening
Tháng Năm 29, 2016
Học từ vựng liên quan về vũ trụ (space)
Tháng Năm 29, 2016

Từ vựng theo chủ để – toeic listening

 

            VOCABULARY OF SKILLS IN WORK

–  communication skills                                 : kĩ năng giao tiếp
–  teamwork skills                                         : kĩ năng làm việc nhóm
–  negotiation skills                                       : kĩ năng thương thuyết
–  event management skills                           : kĩ năng quản lí sự kiện
–  problem-solving skills                                : kĩ năng giải quyết vấn đề
–  public-speaking skills                                 : kĩ năng nói trước đám đông
–  computer skills/ PC skills                            : các kĩ năng vi tính
–  Internet Users Skills                                  : kĩ năng sử dụng các ứng dụng trên mạng
–  Time management skills                            : kĩ năng quản lí thời gian
–  Presentation skills                                     : kĩ năng thuyết trình
–  Decision-making skills                                : kĩ năng đưa ra quyết định
–  Sales skills                                                : kĩ năng bán hàng

Loading...