fbpx

16 bước để đạt được 7.0 trong kì thi IELTS (16 steps to get 7 in IELTS)

Khám phá 6 điều cần phải dừng làm khi học tiếng anh
Tháng Năm 28, 2016
Young learners english – movers
Tháng Năm 28, 2016

16 bước để đạt được 7.0 trong kì thi IELTS (16 steps to get 7 in IELTS)

1. CHOOSE A REALISTIC AND ACHIEVABLE GOAL
2. FOLLOW A REGULAR STUDY PLAN
3. iNCREASE YOUR PERSONAL SPEED
4. INCREASE YOUR SENTENCE-READING SPEED
5. DEVELOP A MEMORY FOR ENGLISH
6. MANAGE YOUR TIME CAREFULLY
7. THE GOLDEN RULE OF IELTS
8. READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
9. ALWAYS LOOK AT THE EXAMPLE
10. USE QUESTION KEYWORDS TO FIND THE ANSWER
11. CHECK BEFORE THE END OF THE TEST
12. DO NOT FORGET TO MAKE LOGICAL GUESSES
13. ARE YOUR ANSWERS GRAMATICALY CORRECT?
14. GIVE ONE ANSWER ONLY
15. CHECK YOUR SPELLING
16. MAKE SURE YOUR ANSWERS ARE EASY TO READ
———————————————————————-

1. Chọn mục tiêu thực tế và khả thi
2. Theo một kế hoạch học tập thường xuyên
3. Tăng tốc độ cá nhân
4. Tăng tốc độ đọc câu của bạn
5. Phát triển trí nhớ cho Tiếng Anh
6. Quản lý kỹ thời gian
7. Quy tắc vàng của IELTS
8. ĐỌC HƯỚNG DẪN KỸ
9. Luôn luôn nhìn vào ví dụ
10. Sử dụng từ khoá trong câu hỏi khi tìm câu trả lời
11. Kiểm tra trước khi kết thúc bài thi
12. Đừng quên phán đoán logic
13. Câu trả lời của bạn đã đúng ngữ pháp chưa?
14. Chỉ cho 1 câu trả lời
15. Kiểm tra chính tả
16. BẢO ĐẢM TRẢ LỜI CỦA BẠN LÀ DỄ ĐỌC

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC.
Mọi hành động sao chép, sử dụng mà không qua cho phép đều sẽ bị truy cứu trước pháp luật.
Loading...