Phụ huynh em Ngọc Anh lớp S1 là học viên tại Anh Ngữ EUC

“Tôi thấy cháu theo học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ EUC. Với tâm lý rất vui vẻ và thoải mái, bởi lẽ phương pháp dạy học ở đây rất tốt. Cháu được học tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động. Mang tính tương tác cao như chơi trò chơi vận động, hát múa, […]

Phụ huynh em Ngọc Anh lớp S1 là học tại Anh Ngữ EUC

“Tôi thấy cháu theo học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ EUC. Với tâm lý rất vui vẻ và thoải mái, bởi lẽ phương pháp dạy học ở đây rất tốt. Cháu được học tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động mang tính tương tác cao. Như chơi trò chơi vận động, hát múa, […]

Phụ huynh em Linh Nga lớp F2.15 là học viên tại Anh Ngữ EUC

“Sau một thời gian cho cháu tham gia học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ EUC. Tôi nhận thấy sự thay đổi, khác biệt của cháu về các kỹ năng một cách rõ rệt. Học tại Trung tâm EUC, được các giáo viên nước ngoài giảng dạy. Cháu trở nên năng động hơn, việc […]

Phụ huynh em Nhật Hạ lớp PET2.10 là học viên tại Anh Ngữ EUC

“Tôi rất an tâm về chất lượng đào tạo của Trung tâm Anh ngữ EUC. Tôi cho cháu Nhật Hạ theo học tiếng Anh tại Trung tâm. Vì mong muốn cháu được rèn luyện và nâng cao các kỹ năng tiếng Anh. Thông qua các khóa học với các giáo viên nước ngoài. Tôi rất […]

.
.
.
.