fbpx

Tháng Năm

Tháng Năm 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán

Vị trí tuyển dụng: nhân viên kế toán 1.Số lượng: 02 2.Mô tả công việc – Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các […]
Tháng Năm 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên Đào tạo

Vị trí tuyển dụng: nhân viên Đào tạo 1.Số lượng: 3 2.Mô tả công việc – Phân bổ và thiết kế chương trình giảng dạy và đào […]
Tháng Năm 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên marketing

1.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Marketing. 2.Số lượng: 2 3.Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ Quốc tế EUC – Tầng 7 Tòa nhà Viettel, […]
Tháng Năm 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế

Vị trí tuyển dụng:Nhân viên thiết kế Số lượng: 1 Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ EUC – tầng 7 tòa nhà Viettel, 11 Lý Thường […]
Tháng Năm 29, 2017

Tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự

Vị trí tuyển dụng: nhân viên hành chính nhân sự 1. Số lượng: 02 2. Mô tả công việc Các công tác về hành chính – Chấm […]
Tháng Năm 29, 2017

Thông báo tuyển dụng nhân viên IT

Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Quốc tế EUC – Trung tâm Khảo thí tiếng Anh Cambridge VN503 là đại diện của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge thuộc Đại học […]
Loading...