Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC – Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge VN503 vinh danh 11 học viên EUC đạt kết quả thủ khoa 15/15 khiên trong kỳ thi Cambridge English: Young Learners ngày 12/11/2016

3 học viên đạt tối đa 15 khiên trong kỳ thi Cambridge English: Flyers
 1. Trần Duy Anh (2006)
 2. Đặng Quỳnh Nguyệt Ánh (2006)
 3. Nguyễn Thị Thu Thảo (2005)

1 học viên đạt tối đa 15 khiên : Movers
 1. Nguyễn Văn Nhật Nam (2006)

7 học viên đạt tối đa 15 khiên : Starters
 1. Trần Công Danh (2007)
 2. Hồ Lê Quỳnh Anh (2007)
 3. Lê Nguyễn Khánh Long (2006)
 4. Trần Duy Bảo Quý (2009)
 5. Lê Tấn Thịnh (2006)
 6. Nguyễn Viết Hoàng Phú (2008)
 7. Hoàng Lê Nam Phương (2006)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.