Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC – Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge VN503 vinh danh 7 học viên EUC đạt kết quả thủ khoa 15/15 khiên trong kỳ thi Cambridge English: Movers và đạt kết quả vượt cấp lên PET trong kỳ thi tiếng Anh Cambridge: KET tháng 11/2017

4 học viên đạt tối đa 15 khiên trong kỳ thi tiếng Cambridge English: Movers

  1. Đặng Ngọc Khánh Linh (2008)
  2. Đinh Tuệ Mẫn (2008)
  3. Lê Xuân Trí Anh (2009)
  4. Trương Như Hoàng Ngân (2008)

3 học viên đạt kết quả vượt cấp lên PET trong kỳ thi tiếng Anh Cambridge: KET

  1. Nguyễn Hoàng Lam Nghi
  2. Đặng Châu Anh
  3. Hoàng Lê Bảo Ngọc
Theo EUC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.