Học một vài tính từ đơn giản-Trung tâm anh ngữ quốc tế EUC

– Happy: vui vẻ, hạnh phúc
– Sad: buồn

– Open: mở
– Closed: đóng
– Ill: bị bệnh
– Injured: bị thương
– Rich: giàu
– Poor: nghèo
– Empty: trống rỗng
– Full: đầy
– Old: cũ
– New: mới

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC.
Mọi hành động sao chép, sử dụng mà không qua cho phép đều sẽ bị truy cứu trước pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.