fbpx
Những từ mang cùng ý nghĩa với approximately (gần, đúng, khoảng)
Tháng Năm 31, 2016
Âm ngầm(silent letter) và cách phát âm từ ngữ với âm ngầm B- phần 1
Tháng Năm 31, 2016

Học từ vựng mới (learn some new vocabularies)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC.
Mọi hành động sao chép, sử dụng mà không qua cho phép đều sẽ bị truy cứu trước pháp luật
Loading...