fbpx

Thành ngữ liên quan đến thời tiết (idimos about weather)

Học cách sử dụng Mr-Mrs- Miss-Ms – Trung tâm Anh Ngữ quốc tế EUC
Tháng Bảy 21, 2020
Học một vài tính từ (adjective) đơn giản-Trung Tâm Anh ngữ Quốc tế EUC
Tháng Bảy 21, 2020

Thành ngữ liên quan đến thời tiết (idimos about weather)

Raining cats and dogs = raining very heavily
—————————————————-
Mưa chó và mèo = mưa rất to

Face like thunder = being clearly angry or upset
—————————————————-
Khuôn mặt như sấm sét = trông rõ ràng rất tức giận hoặc buồn rầu

Snowed under – Having to much to do
——————————————–
Có quá nhiều việc để làm

Under the weather – Feeling unwell, sad or lacking energy
——————————————————————–
Không khỏe/buồn / thiếu năng lượng

Storm in a teacup – Exaggerate a problem
—————————————————-
Phóng đại 1 vấn đề

Chase rainbows – Try to achieve the impossible
—————————————————-
Thử làm việc không thể

Lighting fast – Being very fast
———————————————–
Nhanh như sét – đang rất nhanh và vội vã

Head in the clouds – Have unrealistic or impractical ideas
———————————————————————-
Đầu óc trên mây – có ý kiến không thực tế và hữu dụng

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC.
Mọi hành động sao chép, sử dụng mà không qua cho phép đều sẽ bị truy cứu trước pháp luật.
Loading...