Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR) tiếng Anh Cambridge thuộc Hội đồng Châu Âu. Là hệ thống mô tả năng lực ngoại ngữ được áp dụng cho bất kì ngôn ngữ nào. Các mô tả này có thể được sử dụng để người học thiết lập các mục tiêu cụ thể. Cho những thành tựu trong việc học ngôn ngữ. Giúp xác định mức độ thành thạo ngôn ngữgiải thích trình độ ngôn ngữ. Điều đó đã được chấp nhận như là một cách đánh giá khả năng ngôn ngữ. Không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Và đóng vai trò trung tâm trong các chính sách ngôn ngữ và giáo dục.

CEFR Diagram – Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu

Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge đã đóng góp vào sự phát triển của khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Và vẫn tiếp tục nỗ lực hướng tới sự tiến triển trong tương lai. Thông qua các dự án như là SurveyLangEnglish Profile.

Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge đã tham gia rất sớm vào sự phát triển của tiêu chuẩn này. Và tất cả các kỳ thi đều được liên kết với các cấp độ của CEFR. CEFR mang đến một khung tham chiếu có giá trị tham khảo rất hữu ích đối với công việc và đối tác của chúng tôi. Điều này là phù hợp với nguyện vọng ban đầu. Khi tạo ra khung chuẩn được Giáo sư John Trim, một trong những tác giả của CEFR đề cập:

Những gì chúng tôi hướng đến sẽ là một sự tham chiếu chung cho những đối tượng làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. Có thể sử dụng CEFR cho những mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Theo những cách khác biệt, có thể tham khảo. Và nhận thấy rằng họ là một phần của tổng thể chung này.” (Saville 2005:281)

Mối liên quan giữa các kỳ thi Tiếng Anh Cambridge với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR) có thể được xem xét dưới một số quan điểm sau:

  • lịch sử
  • khái niệm
  • thực nghiệm

Ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ quan điểm cho rằng các kỳ thi Tiếng Anh của Cambridge là hiện thân tiêu biểu của Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR) theo nhiều cách khác nhau. Những lợi ích từ mối liên quan giữa CEFR và các kỳ thi Tiếng Anh Cambridge có lẽ được đánh giá cao nhất bởi mức độ hỗ trợ việc học/dạy ngôn ngữ thúc đẩy và phát triển các thành tựu được công nhận, nhờ đó làm phong phú hơn đời sống cá nhân và cả cộng đồng.

English Profile là một chương trình nghiên cứu dài hạn để mở rộng CEFR.

Mục tiêu chính của English Profile là cung cấp CEFR cho Tiếng Anh. Dự án này đang xây dựng các bản mô tả cấp độ tham chiếu – mô tả thực tế về cách học viên có thể sử dụng tiếng Anh ở mỗi cấp của CEFR. English Profile được lập ra để đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo ra các nguồn lực nhằm phát triển chương trình giảng dạy, danh sách từ vựng, tài liệu học và hướng dẫn giảng dạy, cung cấp các tài liệu sử dụng thực tế cho người học, giáo viên và bất kỳ chuyên gia nào tham gia vào việc học ngôn ngữ.

Đại học Cambridge đang đóng vai trò dẫn đầu trong dự án English Profile cùng với:

  • Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge
  • Nhà xuất bản Đại học Cambridge

• Khoa Ngôn ngữ học Lý thuyết và Ứng dụng (Đại học Cambridge)

Hợp tác với:

  • Hội đồng Anh
  • Tiếng Anh UK
  • Đại học Bedfordshire Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ học và đánh giá Tiếng Anh
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website http://www.englishprofile.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.