fbpx
Toeic incomplete sentences exercise part 2
Tháng Năm 29, 2016
Từ vựng theo chủ để – toeic listening
Tháng Năm 29, 2016

Từ vựng theo chủ để – toeic listening

 

           VOCABULARY FOR WORK

– contract                                         : hợp đồng
– expire                                            : hết hạn
– benefits                                         : phúc lợi
– headquarters                                  : trụ sở
– branch                                           : chi nhánh
– access card                                    : thẻ ra vào
– allocate                                         : phân phối, cấp
– laptop                                           : máy tính xách tay
– sales report                                    : báo cáo kinh doanh
– workflow process                            : quá trình xử lý công việc
– deal                                               : thỏa thuận mua bán
– commute                                        : đi lại hằng ngày từ nhà đến nơi làm việc
– call in sick                                       : gọi điện báo ốm
– reshelve                                         : sắp xếp lại (sách, vờ) trên kệ
– annual budget                                 : ngân sách hằng năm
– specialy                                          : chuyên ngành, chuyên môn
– assignment                                     : nhiệm vụ (được phân công)
– marketing strategy                           : chiến lược kinh doanh
– performance                                   : hiệu suất, thành tích
– bulletin board                                  : bảng thông báo

Loading...